Službene stranice Općine Gornji Mihaljevec

Rezultati pismenog testiranja referenta u JUO

Pismeno testiranje sastojalo se od 20 pitanja, svako pitanje nosilo je 0,5 bodova. Intervju će se provesti s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju (5 bodova i više).

RD.

BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA (max.10)

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

2402 - KRISTINA CVETKOVIĆ

7,5

75 %

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Robert Veselko v.r.
Jasenka Novak v.r.
Robert Kos v.r.

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove u JUO Općine Gornji Mihaljevec (zamjena) (original-pdf)