Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

            Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06.) načelnik Općine Gornji Mihaljevec, Goran Lovrec, donosi

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Ovom Odlukom imenuje se GORDANA GOLUB osobom zaduženom za nepravilnosti u OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC.

 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 040/899-117

Fax: 040/899-117

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  GORDANA GOLUB  obvezna je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine, broj 70/12.),

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

            Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Klasa:011-01/12-01/7, Urbroj:2109/21-01-12-1 od 17.07.2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama općine.                                                 

 

                                                                                                                                                                                                               NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                            Goran Lovrec v.r.

 

KLASA:011-01/13-01/8

URBROJ:2109/21-01-13-1

Gornji Mihaljevec, 11.10.2013.godine