Godišnji plan natječaja za OCD u 2017. godini

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 13. siječnja 2017. godine utvrđuje

 

GODIŠNJI PLAN

natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini  iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini

I.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Općina Gornji Mihaljevec će putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec  raspisati  javne pozive/natječaje u 2017. godini kako slijedi:

R.
br.

Naziv upravnog odjela

Prioritetno područje

Naziv javnog poziva /natječaja

Planirano vrijeme objave javnog poziva /natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Raspon sredstava (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

1.

Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec

Kultura, tehnička kultura, sport, civilna društva

 

JAVNI POZIV

za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu

 

ožujak/

travanj 2017. godine

141.000,00 kuna      

od 500,00 kn do

40.000,00 kn

15

II.

Općina Gornji Mihaljevec zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 2017. godini tijekom kalendarske godine.

 III.

Ovaj godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

KLASA: 402-08/17-01/5
URBROJ: 2109/21-01-17-1
Gornji Mihaljevec, 13. siječnja 2017. 

NAČELNIK OPĆINE
 Goran Lovrec