Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 13. siječnja 2017. godine utvrđuje

 

GODIŠNJI PLAN

natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini  iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini

I.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Općina Gornji Mihaljevec će putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec  raspisati  javne pozive/natječaje u 2017. godini kako slijedi:

R.
br.

Naziv upravnog odjela

Prioritetno područje

Naziv javnog poziva /natječaja

Planirano vrijeme objave javnog poziva /natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Raspon sredstava (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

1.

Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec

Kultura, tehnička kultura, sport, civilna društva

 

JAVNI POZIV

za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu

 

ožujak/

travanj 2017. godine

141.000,00 kuna      

od 500,00 kn do

40.000,00 kn

15

II.

Općina Gornji Mihaljevec zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 2017. godini tijekom kalendarske godine.

 III.

Ovaj godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

KLASA: 402-08/17-01/5
URBROJ: 2109/21-01-17-1
Gornji Mihaljevec, 13. siječnja 2017. 

NAČELNIK OPĆINE
 Goran Lovrec

Sufinaciranje rasvjeta
Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku