Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!
Za pregled Proračuna, klikni na sliku!

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole

Dječji vrtić "Zipka" Gornji Mihaljevec objavljuje Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za predškolsku godinu 2014./15. Zahtjevi za upis se zaprimaju od 01. do 05. prosinca 2014. godine u Dječjem vrtiću "Zipka" Gornji Mihaljevec, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 12:00 sati.

Program predškole u trajanju od 150 sati (3 sata dnevno) započet će 02. ožujka 2015. godine.

Pravo na upis imaju djeca  koja su rođena od 01. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.

ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1.  Ispunjen zahtjev za upis - preuzeti u dječjem vrtiću
  2. Domovnica (preslika)
  3. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
  4. Osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika (preslika)
  5. Zdravstvena iskaznica djetetea
  6. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenim sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić (original) - ne starija od mjesec dana
  7. Knjižica cjepljenja (preslika)
  8. Ukoliko djete ima neke posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja. govorne teškoće, senzorna oštećenja, teškoće motornog ili psihičkog razvoja i sl.) - potvrde liječnika ili specijalista.

Dokazi od točke 2. do točke 7. obavezno se prilažu zahtjevu za upis.

Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge, neće biti uzeti u razmatranje.

RAVNATELJICA:
Romana Žižek
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Goran Lovrec

Javni pozvi za uključivanje djece u program predškole (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak