Rang lista za prijam u službu

Objavljena je Rang lista za prijam u službu namještenika komunalnog djelatnika - domara u JUO Općine Gornji Mihaljevec. Pismeno testiranje sastojalo se od 10 pitanja, svako pitanje nosilo je 1 bod. Intervju se proveo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju (5 bodova i više). Maksimalni broj bodova na usmenom intervjuu nosio je 10 bodova. Na usmenom i pismenom testiranju bilo je moguće skupiti sve zajedno 20 bodova.

                          

                         

               REPUBLIKA HRVATSKA

             MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/15-01/7

URBROJ: 2109/21-01-15-8

Gornji Mihaljevec, 22.04.2015.godine

 

                Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08  i 61/11), i temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos namještenika komunalnog djelatnika – domara u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 38, 03. travnja 2015.godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju obavljenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i usmenog intervjua, utvrđuje

RANG LISTU

Za prijam u službu namještenika komunalnog djelatnika - domara

u JUO Općine Gornji Mihaljevec

                                                                                                             

                Pismeno testiranje sastojalo se od 10 pitanja, svako pitanje nosilo je 1 bod. Intervju se proveo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju (5 bodova i više). Maksimalni broj bodova na usmenom intervjuu nosio je 10 bodova. Na usmenom i pismenom testiranju bilo je moguće skupiti sve zajedno 20 bodova.

 

RD.

BR.

ŠIFRA KANDIDATA

PISMENO TESTIRANJE

USMENO TESTIRANJE

SVEUKUPNO

1.

30041961

6,5

2

8,5

2.

09359617

5

3

8

3.

Frgomima0

6

3

9

4.

1234567890

6

4

10

5.

RADIOMAX

6

3

9

 

                                                                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                                                                                                               Goran Lovrec v.r.

                                                                                                               Robert Veselko v.r.

                                                                                                               Darko Horvat v.r.