Izvješće o provedbi javnog natječaja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove u JUO Općine Gornji Mihaljevec objavilo je Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Na temelju rezultata prethodno provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja Povjerenstvo predlaže Kristinu Cvetković za prijam u službu na radno mjesto referenta za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (orginal - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak