Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja

Pročelnik JUO Općine Gornji Mihaljevec je uputio Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja svima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za komunalnog djelatnika-domar (zamjena) JUO Općine Gornji Mihaljevec.

Poziv

Dana 10.svibnja 2018.godine održao se sastanak Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu komunalnog djelatnika-domar u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji Mihaljevec. Na sastanku su bile otvarane pristigle prijave za navedeni natječaj.

Obavještavamo Vas da ispunjavate formalne uvjete iz natječaja te da možete pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja. Provjera putem testa općeg znanja održat će se u utorak 15.05.2018. u 18:00 sati u vijećnici Općine Gornji Mihaljevec.

Usmeni razgovor provesti će se samo s kandidatima koji će ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova na testu općeg znanja. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testu općeg znanja, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.          

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti putem testa općeg znanja svima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za komunalnog djelatnika-domar (zamjena) JUO Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-domar (zamjena) (original - pdf)

Poziv na sastanak Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu komunalnog djelatnika -domar (zamjena) općine Gornji Mihaljevec (original-pdf)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na ZA PRIJAM U SLUŽBU KOMUNALNOG DJELATNIKA – DOMARA (zamjena za bolovanje) U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak