ZAŠTITA OD POŽARA

Na području Općine Gornji Mihaljevec djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva:

  1. Gornji Mihaljevec,
  2. Gornja Dubrava,
  3. Preseka i
  4. Martinuševec.

U gašenju većih požara uključuje se javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. Sukladno Planu zaštite od požara za zaštitu od požara na području Općine zadužena su dobrovoljna vatrogasna društva te općine te javno vatrogasno društvo Grada Čakovca.