Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!
Za pregled Proračuna, klikni na sliku!

Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove

Pročelnik JUO Općine Gornji Mihaljevec je Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena).

I.

            Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove

            U Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove imenuju se:

  1. Robert Veselko, vijećnik općine – za predsjednika;
  2. Jasenka Novak, zamjenica načelnika – za člana;
  3. Robert Kos, predsjednik Općinskog vijeća - za člana.

II.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem;
  • provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i
  • podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) (original -pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak