Natječaj za javne radove u Općini Gornji Mihaljevec

Načelnik općine Gornji Mihaljevec donio je 20. ožujka 2015. Odluku o objavi natječaja za javne radove u Općini Gornji Mihaljevec. Odlukom se uređuje objava natječaja za ukupno 4 (četiri) djelatnika/djelatnica javnih radova za obavljanje poslova na revitalizaciji javnih površina u Općini Gornji Mihaljevec. Natječaj za djelatnice/djelatnike javnih radova traži se za obavljanje poslova na revitalizaciji javnih površina na području cijele općine Gornji Mihaljevec na puno radno vrijeme u trajanju šest mjeseci.
Natječaj je otvoren 8 dana od objave na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. do 28. ožujka 2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Temeljem članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13), općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 20. ožujka 2015. godine, donosi:

O D L U K U


o objavi natječaja za javne radove
u Općini Gornji Mihaljevec

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se objava natječaja za ukupno 4 (četiri) djelatnika/djelatnica javnih radova za obavljanje poslova na revitalizaciji javnih površina u Općini Gornji Mihaljevec.

Članak 2.

Natječaj za djelatnice/djelatnike javnih radova za revitalizaciju javnih površina objavit će se na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranicama općine. Natječaj za djelatnice/djelatnike javnih radova traži se za obavljanje poslova na revitalizaciji javnih površina na području cijele općine Gornji Mihaljevec na puno radno vrijeme u trajanju šest mjeseci.
Natječaj je otvoren 8 dana od objave na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec i Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

KLASA: 100-01/15-01/2
URBROJ: 2109/21-01-15-01
Gornji Mihaljevec, 20. ožujka 2015.

NAČELNIK
OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Goran Lovrec v.r.

 

Natječaj na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljevanje (pdf)