Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

OBAVIJESTI

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Službene stranice Općine Gornji Mihaljevec

Razvojna strategija

Drage sumještanke i sumještani općine Gornji Mihaljevec, pred Vama se nalazi Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Strategija razvoja je najvažniji dugoročni planski dokument općine, jer se njime strateški i akcijski određuje u kojem pravcu ćemo usmjeriti naše napore za gospodarskim, komunalnim i društvenim razvojem i kako ćemo zacrtane ciljeve postići.

Kroz strategiju smo se još jednom suočili s našim realnim potrebama i razvojnim potencijalima. Odredili smo našu razvojnu viziju do 2020. godine u kojoj naglašavamo nužnost za održiv razvoj, razvoj poljoprivrede bazirane na visokoj dodanoj vrijednosti te razvoj malog poduzetništva i ruralnog turizma kao i razvoj društvenih sadržaja koje ćemo unaprijediti. Naša vizija, kao i cijeli dokument, Strategija razvoja općine Gornji Mihaljevec, je ambiciozna ali dostižna i realna.

Konkretnim mjerama i projektima koje smo ovim dokumentom definirali postići ćemo zamah u razvoju naše općine i ispunjene zacrtane vizije. Da bi ova strategija bila realna, bilo je potrebno odrediti i izvore sredstava, pri čemu smo se jasno opredijelili da ćemo zacrtane ciljeve postići financiranjem projekata kroz EU fondove. Međutim, ova namjera zahtjeva temeljitu i sustavnu pripremu projekata, na čemu smo već počeli raditi.

Strategija općine Gornji Mihaljevec 2016.-2020. nije samo popis lijepih želja ili studija koju JLS treba imati "reda radi". Samoj izradi dokumenta posvetili smo značajnu pažnju i uložili trud u promišljanje naših potencijala i razvojnih prilika. Stručni nositelj izrade strategije razvoja općine Gornji Mihaljevec 2016. - 2020. je tvrtka Eufondia d.o.o. iz Zagreba, a 100% troška izrade strategije također smo isfinancirali putem EU fondova. U njenu izradu uključili smo naše mještane, održali jednu javnu radionicu kao i javnu raspravu.

Svima koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dokumenta ovim putem iskreno zahvaljujem. Nadam se i pozivam naše sumještane kao i sve dobronamjerne ljude iz gornjeg Međimurja da prate provedbu projekata iz strategije i da svojim idejama i inicijativama aktivno sudjeluju u njenoj realizaciji, na dobrobit sviju nas i cijelog našeg kraja.

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2016. – 2020. (pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta