Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Službene stranice Općine Gornji Mihaljevec

Dodjela naknade za novorođeno dijete

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec je donio Odluku o dodjeli naknade za novorođeno dijete u 2014. godini u iznosu od 500,00 kuna po djetetu. Odobrena sredstva će se isplatiti roditeljima novorođene djece na tekući račun ili u gotovini ukoliko nemaju otvoren tekući račun.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj, 05/13) općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec 20.ožujka 2015.godine donosi

ODLUKU

O DODJELI NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata naknade za novorođeno dijete u 2014. godini u iznosu od 500,00 kuna po djetetu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke isplatit će se iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.

Članak 3.

Odobrena sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se roditeljima novorođene djece na tekući račun ili u gotovini ukoliko nemaju otvoren tekući račun.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave a objavljuje se na web stranicama Općine te na oglasnoj ploči općine Gornji Mihaljevec.     

KLASA: 500-01/15-01/3
URBROJ: 2109/21-01-15-2
Gornji Mihaljevec, 20.03.2015.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak