Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

 

 

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa od 30. listopada 2013. godine (Klasa:740-02/13-01/21; Urbroj: 514-09-13-04) o stvaranju 
preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
sklopile s fizičkim ili pravnim osobama, Općina Gornji Mihaljevec objavljuje evidenciju ugovora sklopljenih u  2013. godini.
STANJE NA DAN: 31.12.2013
RBR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S PDV-OM RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PLAĆANJE IZ  PRORAČUNA JEDINICE
(DA ili NE)
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE
1 ANEKS SPORAZUMA 02.01.2013 - 20% bruto troškova prema ispostavljenim fakturama do raskida ugovora OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU - DA  
2 UGOVOR O PROMIDŽBI 04.01.2013 1.080,00 1.350,00 1 godina LIST MEĐIMURJE DD 04.01.2014 DA  
3 UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI, KUPOPRODAJI ROBE 17.01.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do otkaza ugovora GRAFOPLAST - DA  
4 ANEKS UGOVORA O KORIŠTENJU  JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 12.02.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji do otkaza ugovora ELEKTRA ČAKOVEC - DA  
5 LICENČNI UGOVOR 11.04.2013 370,00 462,50 do raskida ugovora KONPLAST D.O.O. - DA  
6  UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 10.05.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji   NK JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC - DA  
7 UGOVOR O PRIJENOSU UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA 16.05.2013 plaćanje prema fakturi/potrošnji plaćanje prema fakturi/potrošnji - NK BRATSTVO PRESEKA   DA  
8 KUPOPRODAJNI UGOVOR 07.08.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do raskida ugovora MESNA INDUSTRIJA- VAJDA - DA  
9 UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM KRAJNJEG KUPCA (PODUZETNIŠTVO) 15.07.2013 23.970,25 29.962,82 01.10.2013-30.09.2014 MEĐIMURJE PLIN D.O.O. 30.09.2014 DA  
10 ANEKS UGOVORA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 01.07.2013 5.000,00 nema obvezu pdv-a 01.07.2013 - 31.12.2013 CVJEĆARNICA PALMA 31.12.2013    
11 UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 02.10.2013 3.110,00 nema obvezu pdv-a 02.10.2013 - 02.07.2014 KGM BIRO D.O.O. 02.07.2014    
12 UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 02.10.2013 6.000,00 nema obvezu pdv-a 02.10.2013 - 02.07.2014 DJEČJI VRTIĆ ZIPKA 02.07.2014    
13 UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE 31.10.2013 383,60 479,50 31.10.2013 BIEBRICHER MILENA 31.10.2013    
14 UGOVOR O KORIŠTENJU ŠPORTSKE DVORANE 30.10.2013 44.000,00 nema obvezu pdv-a 04.11.2013 - 30.04.2014 OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC 30.04.2014    
15 UGOVOR O PRODAJI ROBE 09.12.2013 plaćanje prema fakturi plaćanje prema fakturi do raskida ugovora KTC D.D   DA  
16 ANEKS UGOVORA O ZAKUPU GARAŽNOG PROSTORA 30.12.2013 250,00 312,50 01.01.2014 - 31.12.2014 PZ ČAKOVEC 31.12.2014 DA  
KLASA: 740-01/14-01/2
URBROJ: 2109/21-01-14-2
               NAČELNIK OPĆINE
                 Goran Lovrec v.r.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta