Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

            Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06.) načelnik Općine Gornji Mihaljevec, Goran Lovrec, donosi

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Ovom Odlukom imenuje se GORDANA GOLUB osobom zaduženom za nepravilnosti u OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC.

 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 040/899-117

Fax: 040/899-117

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  GORDANA GOLUB  obvezna je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine, broj 70/12.),

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

 

            Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Klasa:011-01/12-01/7, Urbroj:2109/21-01-12-1 od 17.07.2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama općine.                                                 

 

                                                                                                                                                                                                               NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                            Goran Lovrec v.r.

 

KLASA:011-01/13-01/8

URBROJ:2109/21-01-13-1

Gornji Mihaljevec, 11.10.2013.godine

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta