Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Godišnji plan natječaja za OCD u 2017. godini

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, dana 13. siječnja 2017. godine utvrđuje

 

GODIŠNJI PLAN

natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini  iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini

I.

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Općina Gornji Mihaljevec će putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec  raspisati  javne pozive/natječaje u 2017. godini kako slijedi:

R.
br.

Naziv upravnog odjela

Prioritetno područje

Naziv javnog poziva /natječaja

Planirano vrijeme objave javnog poziva /natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Raspon sredstava (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

1.

Jedinstveni upravni odjel općine Gornji Mihaljevec

Kultura, tehnička kultura, sport, civilna društva

 

JAVNI POZIV

za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu

 

ožujak/

travanj 2017. godine

141.000,00 kuna      

od 500,00 kn do

40.000,00 kn

15

II.

Općina Gornji Mihaljevec zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 2017. godini tijekom kalendarske godine.

 III.

Ovaj godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec u 2017. godini objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Gornji Mihaljevec.

KLASA: 402-08/17-01/5
URBROJ: 2109/21-01-17-1
Gornji Mihaljevec, 13. siječnja 2017. 

NAČELNIK OPĆINE
 Goran Lovrec

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak