Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!

Radna skupina za izradu Plana djelovanja CZ

ODLUKA

o osnivanju Radne skupine radi izrade Plana djelovanja civilne zaštite  

Općine Gornji Mihaljevec

 Članak 1.

   Ovom Odlukom osniva se radna skupina za izradu Plana djelovanja civilne zaštite općine Gornji Mihaljevec ( u daljem tekstu: Plan djelovanja).

Članak 2.

   U radnu skupinu općine Gornji Mihaljevec za izradu Plana djelovanja određuje se:

  1. Jasenka Novak, zamjenica općinskog načelnika, načelnica Stožera civilne zaštite, za voditelja;
  2. Danijel Kos, član Stožera civilne zaštite, za člana,
  3. Karlo Miljančić, pročelnik JUO, za člana,
  4. Kristina Cvetković, referent za administrativne i računovodstvene poslove, za člana,
  5. Franjo Logožar, stručna osoba zaštite i spašavanja, za člana i stručnu pomoć.

Članak 3

    Radna skupina će proučiti Procjenu rizika od velikih nesreća Općine i druge potrebne dokumente civilne zaštite te navedeni Pravilnik, te izraditi navedeni dokument – Plan djelovanja civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec, te na pogodan način informirati javnost – predstavnike svih, za civilnu zaštitu bitnih, cjelina u Općini.

Članak 4.

      Izradu Plana djelovanja  potrebno je završiti u zakonskom roku, a najduže za dva mjeseca. Za stručnu pomoć angažirati će se  stručna osoba zaštite i spašavanja.

Članak 5.

Administrativne poslove i koordinaciju aktivnosti radne skupine izvršavati će Kristina Cvetković iz Općine.

 Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine www.gornjimihaljevec.hr .

OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Lovrec v.r. 

Odluka o osnivanju Radne skupine radi izrade Plana djelovanja civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak