Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!

Odluka o odobravanju financijskih sredstava OCD

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17), članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 02/19), načelnik Općine Gornji Mihaljevec donio je

ODLUKU

o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2019. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje javnih potreba iz Proračuna Gornji Mihaljevec za 2019. godinu. Sredstva se raspodjeljuju po raspisanom Javnom pozivu za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2019. godinu.

Članak 2.

Rezultati Javnog poziva:

r.br.

Naziv udruge

Naziv programa

Odobreni iznos

1. Kultura

1.

Šahovski klub Gornji Mihaljevec

Otvoreni turniri u šahu u sklopu općinskih praznika Dani Lipe i Dana Općine

1.000,00 kn

2.

NK Bratstvo Preseka

40. godišnjica NK Bratstvo Preseka

10.000,00 kn

3.

Kulturno umjetnička udruga Lipa

Širimo kulturne vidike

14.500,00 kn

4.

Udruga Luna Gornji Mihaljevec

Organizacija dječjih radionica, druženja i tribina

4.500,00 kn

UKUPNO

30.000,00 kn

2. Sport i rekreacija

1.

Šahovski klub Gornji Mihaljevec

Sudjelovanje u natjecanjima u 2019. godini

7.000,00 kn

2.

NK Bratstvo Preseka

Nogomet u našem kraju

35.000,00 kn

3.

Streljački klub 6. travnja Gornji Mihaljevec

Škola streljaštva

4.000,00 kn

4.

Streljački klub 6. travnja Gornji Mihaljevec

Županijska liga

4.000,00 kn

5.

Udruga sportske rekreacije: Sport za sve Dragoslavec Breg

Stolnoteniske aktivnosti

5.000,00 kn

6.

NK Dubrovčan Gornja Dubrava

Aktivnost kroz sport veterana

3.500,00 kn

7.

NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec

Sportske aktivnosti-natjecanje u Županijskoj nogometnoj ligi, te organiziranje i provođenje aktivnosti za potrebe škole nogometa

48.000,00 kn

8.

Škola Nogometa Petica

Malonogometni turnir

2.000,00 kn

9.

Škola Nogometa Petica

Razvoj škole nogometa

10.000,00 kn

10.

Udruga Luna Gornji Mihaljevec

Mažoretkinje Gornjeg Mihaljevca

14.500,00 kn

11.

Orijentacijski klub Međimurje

Natjecanje OK Međimurje u Gornjem Mihaljevcu

3.000,00 kn

12.

NK Dubrovčan Gornja Dubrava

Obljetnica 20 godina kluba

4.000,00 kn

                                                                          UKUPNO

140.000,00 kn

3. Programi udruga građana

 

1.

Udruga slijepih Međimurske Županije

Korak naprijed

1.500,00 kn

2.

Vukanovčar-Društvo za zaštitu potrošača Međimurja

Međimurski info centar potrošača

4.000,00 kn

3.

Matica umirovljenika Međimurske Županije- Podružnica umirovljenika Općine Gornji Mihaljevec

Nabava prijenosnog računala i printera

4.480,00 kn

4.

Matica umirovljenika Međimurske Županije-Podružnica umirovljenika Općine Gornji Mihaljevec

Sretniji, bolji i kvalitetniji život ljudi treće životne dobi

14.000,00 kn

5.

Vukanovčar- Društvo za zaštitu potrošača Međimurja

Tu sem doma tu živim

Ne prihvaća se projekt, jer je povjerenstvo utvrdilo da nema potrebe za takvom vrstom projekta, jer Općina putem svojih strategija i planova daje smjernice i upozorava mještane na koji se način trebaju odnositi prema prirodi i okolišu.

6.

Udruga sportske rekreacije Sport za sve Dragoslavec Breg

Rekreacijske aktivnosti

2.500,00 kn

7.

Veteran-Društvo branitelja Domovinskog rata

Da se ne zaboravi

Ne prihvaća se projekt, jer je povjerenstvo utvrdilo da ima dovoljno spomen ploča takve vrste na području Općine Gornji Mihaljevec

8.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske-Podružnica Međimurske Županije Ogranak Gornji Mihaljevec

Sportska natjecanja i obilježavanje obljetnica

2.020,00 kn

9.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske Županije

Pružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim i teško pokretnim osobama s područja Općine Gornji Mihaljevec

1.500,00 kn

                                                                          UKUPNO

30.000,00 kn

 

Članak 3.

 Međusobni odnosi Davatelja i Korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se ugovorom o korištenju sredstava.

 Članak 4.

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za realizaciju ove odluke.

 Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                   

 

NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Goran Lovrec v.r.

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2019. godinu (original - pdf)

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za  ocjenjivanje i predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec (original -pdf)

Zapisnik sa  sjednice stručnog povjerenstva za otvaranje programa/projekata i provjeru propisanih uvjeta za sufinanciranje iz proračuna općine Gornji Mihaljevec održane u četvrtak, 18.04.2019., u 17 sati (original - pdf)

Zapisnik sa  sjednice stručnog povjerenstva za ocjenivanje i predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz proračuna općine Gornji Mihaljevec održane u četvrtak, 18.04.2019., u 20 sati (original - pdf) 

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak