Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

OBAVIJEST !

OBAVIJEST !

Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Sredstva za udruge

Odluka o odobravanju financijskih sredstava OCD 2020

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19), članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 02/19), načelnik Općine Gornji Mihaljevec donio je

 

ODLUKU

o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje javnih potreba iz Proračuna Gornji Mihaljevec za 2020. godinu. Sredstva se raspodjeljuju po raspisanom Javnom pozivu za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu.

Članak 2.

 Rezultati Javnog poziva:

r.br.

Naziv udruge

Naziv programa

Odobreni iznos

1. Kultura

1.

Kulturno umjetnička udruga Lipa Gornji Mihaljevec

Širimo kulturne vidike

12.500,00 kn

2.

Udruga Luna Gornji MIhaljevec

Organizacija dječjih radionica, druženja i društvenih događanja

37.500,00 kn

UKUPNO

50.000,00 kn

2. Sport i rekreacija

1.

NK Bratstvo Preseka

Nogometno natjecanje u II Međimurskoj ligi

45.000,00 kn

2.

Šahovski klub Gornji Mihaljevec

Sudjelovanje u natjecanjima u 2020. godini, nabava sportske opreme i organizacija turnira u sklopu općinskih praznika

17.000,00 kn

3.

Udruga sportske rekreacije Sport za sve Dragoslavec Breg

Stolnoteniske aktivnosti

10.000,00 kn

4.

NK Dubrovčan Gornja Dubrava

Aktivnost kroz sport veterana

8.000,00 kn

5.

Škola Nogometa Petica

Razvoj škole nogometa

15.000,00 kn

6.

NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec

Sportske aktivnosti-natjecanje u Županijskoj nogometnoj ligi te organiziranje i provođenje aktivnosti za potrebe škole nogometa

50.000,00 kn

7.

Udruga Luna Gornji Mihaljevec

Mažoretkinje i karatisti Gornjeg Mihaljevca-2020

30.000,00 kn

8.

Matica umirovljenika Međimurske Županije

Sport i rekreacija za sve generacije

15.000,00 kn

9.

Orijentacijski klub Međimurje

Natjecanja OK Međimurje na području Općine Gornji MIhaljevec

3.000,00 kn

10.

Streljački klub 6. travnja Gornji Mihaljevec

Županijska liga Državno prvenstvo

7.000,00 kn

                                                                          UKUPNO

200.000,00 kn

3. Programi udruga građana

 

1.

Udruga slijepih Međimurske Županije

Izađimo iz mraka!

1.000,00 kn

2.

Udruga Mlada Pera

Tajne priče Zmajčeka Pozojčeka

1.000,00 kn

3.

Vukanovčar-Društvo za zaštitu potrošača Međimurja

Međimurski info centar potrošača 2020

3.000,00 kn

4.

Vukanovčar-Društvo za zaštitu potrošača Međimurja

Trošilica info 2020

2.000,00 kn

5.

Veteran-Duštvo branitelja Domovinskog rata

Da se ne zaboravi- Z Vukanovca s ljubavlju

3.000,00 kn

6.

LD Šljuka Gornji Mihaljevec

Obnova Lovačkog doma

19.000,00 kn

7.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske-Podružnica Međimurske Županije

Sportska natjecanja članova i obilježavanje obljetnica

6.000,00 kn

8.

Udruga sportske rekreacije Sport za sve Dragoslavec Breg

Rekreacijske aktivnosti

3.000,00 kn

9.

NK Dubrovčan

Međunarodni turnir Veterana

3.000,00 kn

10.

Matica umirovljenika Međimurske Županije

Posjeti kulturno povijesnim spomenicima, zaštićenim parkovima prirode naše zemlje i kupanje u termalnim vodama

4.000,00 kn

11.

Streljački klub 6. travnja Gornji MIhaljevec

Škola streljaštva

4.000,00 kn

12.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske Županije

Pružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim i teško pokretnim osobama s područja Općine Gornji Mihaljevec

1.000,00 kn

13.

Udruga Ovršni

Pomoć ovršenim, blokiranim i deložiranim građanima Općine Gornji Mihaljevec

Ne prihvaća se projekt, jer je povjerenstvo utvrdilo da nema potrebe za takvom vrstom projekta. U slučaju potrebe Općina će osigurati pomoć za svoje mještane u okviru socijalnog programa proračuna Općine te u okviru svoje ovlasti.

14.

Udruga „Pomoć neizlječivima“

Osnaživanje posudionice pomagala Udruge „Pomoć neizlječivima“ na području Općine Gornji Mihaljevec

Ne prihvaća se projekt, jer je povjerenstvo utvrdilo da nema potrebe za takvom vrstom projekta. U slučaju potrebe Općina će osigurati pomoć za svoje mještane u okviru socijalnog programa proračuna Općine te u okviru svoje ovlasti.

                                                                          UKUPNO

50.000,00 kn

 

Članak 3.

 Međusobni odnosi Davatelja i Korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se ugovorom o korištenju sredstava.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za realizaciju ove odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                  

NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

Goran Lovrec v.r.

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2020. godinu (original -pdf)

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Poziva programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za  ocjenjivanje i predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Zapisnik sa  sjednice stručnog povjerenstva za otvaranje programa/projekata i provjeru propisanih uvjeta za sufinanciranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf) 

Zapisnik sa  sjednice stručnog povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak