Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

OBAVIJEST !

OBAVIJEST !

Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Pomoć zbog posljedica COVID-19

Odluka o mjerama pomoći zbog posljedica epidemije COVID-19

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (,,Službeni glasnik Međimurske Županije", broj 2/19,) općinski načelnik dana 27. ožujka 2020. godine donio je

ODLUKU
o mjerama pomoći zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere pomoći stanovništvu i gospodarstvu na području Općine Gornji Mihaljevec radi ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19).

Članak 2.

Smanjuje se cijena zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec za mjesec ožujak 2020. godine za dane u kojima nisu mogli obavljati svoju djelatnost. Za daljnje mjesece računajući od mjeseca travnja 2020. godine pa sve do ukidanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji se odnose na njihovu djelatnost neće se plaćati zakupnina. Ova Odluka se za sad odnosi samo na zakupce koji imaju registriranu cjelogodišnju djelatnost te im je obustavljen rad temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 840-06120- 01/7, URBROJ: 511-011300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine.

Članak 3.

Ovisno o dužini važenja predmetne Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te time negativnom učinku na građane, naknadno će se donijeti odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za iste.

Članak 4.

Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića i dalje će se provoditi prema prisustvu djece. U slučaju nastupa okolnosti koje mogu dodatno ugroziti poslovanje vrtića naknadno će se donijeti odluka o promjenama načina sufinanciranja vrtića.

Članak 5.

Odredbe ove Odluke usklađivati će se s odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te će se prema razvoju situacije sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) mijenjati i nadopunjavati, a sve u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  na mrežnoj stranici Općine Gornji Mihaljevec.

Načelnik Općine
Goran Lovrec

Odluka o mjerama pomoći zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) [original - pdf]

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak