Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Na sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su 1. izmjene i dopune Proračuna općine Gornji Mihaljevec. Prihodi poslovanja povećani su za 88.000,00 kn, a rashodi poslovanja su povećani za 268.572,00 kn. Istovremeno su Rashodi za nabavu nefinacijske imovine smanjeni za 180.572,00 kn. Takvom preraspodjelom osiguralo se 15.000,00 kn za izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova.

 

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv Plan

Povećanje

smanjenje

1. izmjene

i dopune

6 Prihodi poslovanja 2.727.000,00 88.000,00 2.815.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 270.000,00 0,00 270.000,00
     
3 Rashodi poslovanja 1.737.000,00 268.572,00 2.005.572,00
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 1.245.000,00 - 180.572,00 1.064.428,00
Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4)) 15.000,00 0,00 15.000,00

 


B. RAČUN FINACIRANJA

 Konto  Naziv  Plan

 Povećanje

Smanjenje

 1. izmjene

i dopune

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
15.000,00 0,00 15.000,00
Neto finaciranje (8-5) 0,00  - 15.000,00  - 15.000,00
 
Ukupno prihodi i primici 2.997.000,00   88.000,00 3.085.000,00
Ukupno rashodi i izdaci 2.997.000,00  88.000,00   3.085.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00  0,00  0,00

 

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu (pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta