Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

              Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09.,153/09 , 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 8.  sjednici održanoj 18.03. 2014. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

Članak 1.

            Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

Uređenje javnih površina:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Uređenje – sanacija nerazvrstanih cesta (izrada projektne dokumentacije)

Izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč

11.000,00

10.625,00

Uređenje parkova i središta naselja

92.000,00

21.082,50

Izvori sredstava:

- Proračun Republike Hrvatske, Županijska uprava za ceste, proračun Općine Gornji Mihaljevec

 

Izgradnja javne rasvjete:

Naziv

Plan (u kn)

Izvršenje (u kn)

Izgradnja javne rasvjete u naselju Gornja Dubrava, Vugrišinec, Gornji Mihaljevec, Izgradnja energetskih vodova na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec

120.000,00

0,00

Izvori sredstava:

- Proračun Općine, ostali prihodi proračuna

 

Izgradnja vodovoda:

naziv

plan

izvršenje

Izgradnja vodovoda:

  • Proširenje vodovodne mreže u naselju Gornji Mihaljevec – Vukanovec i Bogdanovec

44.500,00

43.379,51

Izvori sredstava:

- Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 

KLASA: 400-09/12-01/3

URBROJ: 2109/21-02-14-3

Gornji Mihaljevec, 18.03. 2014.g.

                                                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                                                            Općinskog vijeća

                                                                                                                                            Josip Petković v.r.                                                                                           

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Rekonstrukcija i građenje Sportsko - rekreacijskog centra Mladost u Gornjem Mihaljevcu

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta