Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

OBAVIJESTI

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Izmjene i dopune Odluke o visini i rasporeivanju sredstava za financiranjepolitickih stranaka u 2021.

Odluka o imenovanju komisije za popis kapitalne imovine

Odluka o imenovanju Odbora za elementarne nepogode protupozarnu i civilnu zaštitu

Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun

Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu

Odluka o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti prostorno planiranje zaštitu potrošača i okoliša

Odluka o imenovanju Odbora za odgoj osnovno obrazovanje kulturu i šport

Odluka o imenovanju Odbora za održavanje manifestacija

Odluka o imenovanju Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu socijalnu skrb i brigu o djeci

Odluka o imenovanju Odbora za turizam

Odluka o imenovanju Odbora za upravljanje domovima

Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu programa i projekata

Odluka o imenovanju Povjerenstva za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i postupka nabava roba radova i usluga

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Gornji Mihaljevec

Odluka o suglasnosti u ulaganja na području Općine Gornji Mihaljevec za „Rekonstrukciju zgrade dogradnjom vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) u Gornjem Mihaljevcu“

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Gornji Mihaljevec

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurskih voda

Zaključak - hrvatskih branitelja

Zaključak - izvješće općinskog načelnika

Zaključak - Savjet za zaštitu potrošaća javnih usluga

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta