Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483

Obavijest o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Gornji Mihaljevec

 

 

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 

Obavještavamo korisnike da će se prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim je zabranjeno sakupljati glomazni otpad s javnih površina, isti sakupljati u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 prema rasporedu:

14.06.2014.

SUBOTA

INDUSTRIJSKA ZONA „KRČ“ – UZ GLAVNU CESTU PREMA ŠTRIGOVI

0800 -2000  

Glomaznim otpadom se smatra:

-         Plastika (stolice,posude...)

-         Drvenarija(namještaj,palete...)

-         Metal (posuđe,stolovi...)

-         Ostalo (madraci,kauči...)

Glomaznim otpadom se ne smatra:

-         Građevinski otpad (šuta,cigla,beton...)

-         Opasni otpad (salonit ploče,otpadna ulja,kiseline,lakovi,pesticidi,

te pripadajuća ambalaža...)

-         Akumulatori

-         Električni i elektronski otpad

Molimo da otpad odlažete u postavljene kontejnere, te se izričito pridržavate rasporeda sakupljanja.