Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Dodjela naknade za novorođeno dijete

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec je donio Odluku o dodjeli naknade za novorođeno dijete u 2014. godini u iznosu od 500,00 kuna po djetetu. Odobrena sredstva će se isplatiti roditeljima novorođene djece na tekući račun ili u gotovini ukoliko nemaju otvoren tekući račun.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj, 05/13) općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec 20.ožujka 2015.godine donosi

ODLUKU

O DODJELI NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata naknade za novorođeno dijete u 2014. godini u iznosu od 500,00 kuna po djetetu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke isplatit će se iz proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.

Članak 3.

Odobrena sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se roditeljima novorođene djece na tekući račun ili u gotovini ukoliko nemaju otvoren tekući račun.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave a objavljuje se na web stranicama Općine te na oglasnoj ploči općine Gornji Mihaljevec.     

KLASA: 500-01/15-01/3
URBROJ: 2109/21-01-15-2
Gornji Mihaljevec, 20.03.2015.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.