Rješenje o prijmu u službu referentice za administrativne i računovodstvene poslove JUO

Pročelnik JUO Općine Gornji Mihaljevec donio je Rješenje o prijmu u službu Kristine Cvetković  na radno mjesto referentice za administrativne i računovodstvene poslove JUO.

Kristina Cvetković, Dragoslavec selo 1A, 40306 Macinec, rođena 02.09.1985. godine, viši ekonomist, 9 godina radnog iskustva na temelju ostvarenih rezultata u prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te intervjua, prima se u službu 02.svibnja 2018. godine na radno mjesto referentice za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme (8 sati dnevno).

Rješenje o prijemu (original - pdf)