Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

OBAVIJESTI

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec – šljunčanje cesta, pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i košnja bankina i rezanje granja

 

 1. Naručitelj: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, OIB: 86063681036.
 2. Predmet javnog natječaja: Obavljanje poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec - šljunčanje cesta, pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i košnja bankina i rezanje granja
 3. Mjesto izvršenja: Općina Gornji Mihaljevec
 4. Vrijeme na koje se zaključuje Ugovor: 2 godine
 5. Ponuda mora sadržavati:

 

 1. a) ZA ŠLJUNČANJE:

-cijena rasipnog materijala s uslugom ugradnje na nerazvrstane ceste na području Općine Gornji Mihaljevec po m3

 1. b) ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐEVINSKOG MEHANIZACIJOM:

-cijenu rada stroja po satu

-cijenu za iskop jarka po dužnom metru do 60cm bez odvoza

-cijenu za iskop i odvoz zemlje do 3 km po m3

-cijenu za nabavu i postavljanje propusta po dužnom metru za minimalno Ø 40

c)ZA KOŠNJU BANKINA I REZANJE GRANJA:

-cijena za košnju bankina po dužnom metru

-cijena za rezanje granja po satu

 1. Rok za dostavu ponude je: 24.04.2019. godine do 12.00 sati na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec ili osobnom dostavom u Ured Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, sa svim traženim prilozima, u zatvorenoj omotnici s imenom, prezimenom i adresom ponuditelja usluga, s naznakom „NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC – ŠLJUNČANJE CESTA, PRUŽANJE USLUGA GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM I KOŠNJA BANKINA I REZANJE GRANJA”
 2. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 3. Otvaranje ponuda je: 26.04.2019.godine u 8.00 sati u prostorijama Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74.
 4. Ponude otvara Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i postupka nabava roba, radova i usluga Općine Gornji Mihaljevec zajedno s načelnikom Općine Gornji Mihaljevec.
 5. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
 6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi ekonomski najprihvatljiviju ponudu za za obavljanje poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec – šljunčanje cesta, pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i košnja bankina i rezanje granja
 7. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec.
 8. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o obavljanju poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec – šljunčanje cesta, pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i košnja bankina i rezanje granja, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.
 9. Natjecatelj je obvezan potpisati Ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
 10. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.
 11. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

NAČELNIK OPĆINE

Goran Lovrec v.r.

 

Javni natječaj za obavljanje poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Mihaljevec – šljunčanje cesta, pružanje usluga građevinskom mehanizacijom i košnja bankina i rezanje granja (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta