Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

OBAVIJESTI

KORISNI LINKOVI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Zakup poslovnog protora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Dana 30. listopada 2019. Načelnik Općine Gornji Mihaljevec, objavio je:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

I. Predmet javnog natječaja je :

Poslovni prostor u Domu kulture Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, ukupne površine 15,00 m² s pravom korištenja zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta koje služe za redovitu uporabu zgrade.

II. Uvjeti natječaja

 • poslovni prostor daje se u zakup na  5 godina
 • početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 40,00 kn/m²
 • natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN: HR3524850031860400003 sa svrhom doznake – jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
 • javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj
 • pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

III. Ponuda mora sadržavati:

 • ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno  naziv, adresu i OIB pravnog objekta
 • ponuđenu cijenu
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja
 • potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne stariju od 8 dana
 • bon 1 ne stariji od 60 dana i bon 2 ne stariji od 8 dana
 • potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe natjecatelja
 • ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

IV. Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave do 15,00 sati u Ured Općine na bilo koji način dostave.

V. Ako u roku za dostavu ne bude zaprimljena niti jedna ponuda, rok za dostavu se produljuje do zaprimanja prve ponude za poslovni prostor naveden u natječaju.

VI. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec ili osobnom dostavom.

VII. Ponude se ne otvaraju javno.

VIII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.
 2. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.
 3. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XII. Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XIII. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.

XIV. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec  i na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 NAČELNIK OPĆINE

Goran Lovrec v.r.

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu.

Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta