FINANCIJSKA POTPORA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2021. GODINI

Temeljem Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, a sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini Općini Gornji Mihaljevec odobrena je financijska potpora u  iznosu od 200.000,00 kuna.

 

Sredstva iz financijske potpore Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade iskoristiti će se za poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti predškolskih programa te za veću uključenost djece rane i predškolske dobi u predškolskoj ustanovi.