Registri za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Registar sklopljenih ugovora u 2015. godini

Registar bagatelne nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma