Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2017. - 2021.

  1. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2017. - 2021. 

Općinsko Vijeće predstavničko je tijelo Općine Gornji Mihaljevec. Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća. Konstituirajuću sjednicu saziva predstojnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. Prava i dužnosti izabranih članova Vijeća započinju s danom konstituiranja vijeća. Dužnost vijećnika je počasna. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Općinsko Vijeće općine Gornji Mihaljevec broji 11 članova.

 

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća Općine Gornji Mihaljevec

Predsjednik i potpredsjednici izabrani su na konstituirajućoj sjednici iz redova vijećnika većinom glasova svih vijećnika javnim glasovanjem, posebno za svakog kandidata. Svoju dužnost obavljaju volonterski. Predsjednik Vijeća predstavlja Vijeće, saziva sjednice Vijeća i njima predsjedava.

Općinsko izborno povjerenstvo općine Gornji Mihaljevec utvrdilo je 2017. godine rezultate izbora za članove Općinskog Vijeća Općine Gornji Mihaljevec 2017. – 2021.

 

ROBERT KOS

KLGB

ROBERT VESELKO

KLGB

IVAN LADIĆ

KLGB

DAVOR MIKLIN

KLGB

MLADEN DONIČAR

KLGB

GORDANA KNEZIĆ

KLGB

BOJANA KOVAČIČ

KLGB

MIRJANA ZADRAVEC

KLGB

FRANJO KOVAČIĆ

HDZ

ALMIR ŠKVORC

HDZ

BORIS RESMAN

HSLS

 

  1. OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2017. – 2021.

Na lokalnim izborima u svibnju 2017. godine, za načelnika Općine Gornji Mihaljevec izabran je Goran Lovrec iz Gornjeg Mihaljevca.

Za zamjenika načelnika izabrana je Jasenka Novak iz Gornjeg Mihaljevca.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak