Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!


Povjerenstvo za komunalnog djelatnika-grobar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) 05/13), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,  dana  08.08.2018.godine, donosi:

 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar

I.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika -grobar

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika – grobar  imenuju se:

  1. Robert Veselko, vijećnik općine – za predsjednika;
  2. Jasenka Novak, zamjenica načelnika – za člana;
  3. Robert Kos, predsjednik Općinskog vijeća - za člana.

II.

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

      
  • utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;
  • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem;
  • provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;
  • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i
  • podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić v.r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak