Povjerenstvo za komunalnog djelatnika-grobar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) 05/13), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec,  dana  08.08.2018.godine, donosi:

 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar

I.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika -grobar

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika – grobar  imenuju se:

  1. Robert Veselko, vijećnik općine – za predsjednika;
  2. Jasenka Novak, zamjenica načelnika – za člana;
  3. Robert Kos, predsjednik Općinskog vijeća - za člana.

II.

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić v.r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za komunalnog djelatnika-grobar (original - pdf)