Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Evidentiranja cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/2018) objavljuje se

JAVNI POZIV

             Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

             GM-NC-1030, k.o. Lopatinec, u naselju Dragoslavec Selo

             GM-NC-2046, k.o. Gornja Dubrava, u naselju Gornja Dubrava

             GM-NC-2050, k.o. Gornja Dubrava i k.o. Prhovec, u naseljima Gornja Dubrava i Prhovec

             GM-NC-2051, k.o. Prhovec, u naselju Prhovec

             GM-NC-3085, k.o. Gornja Dubrava, u naselju Gornja Dubrava

             GM-NC-3116, k.o. Prhovec, u naselju Prhovec

             GM-NC-3117, k.o. Prhovec, u naselju Prhovec

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

                Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze.

             Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Ivana Ćosić, GEO-GAUSS d.o.o., Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1.

             Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započelo je tijekom ožujka 2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

             Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26.04.2019. u vremenu od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama poduzeća GEO-GAUSS d.o.o., Čakovec, Ulica hrvatskih branitelja 1.

 

Općinski načelnik
Goran Lovrec
Općina Gornji Mihaljevec

 Javni poziv (original - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak