Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole

Dječji vrtić "Zipka" Gornji Mihaljevec objavljuje Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za predškolsku godinu 2014./15. Zahtjevi za upis se zaprimaju od 01. do 05. prosinca 2014. godine u Dječjem vrtiću "Zipka" Gornji Mihaljevec, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 12:00 sati.

Program predškole u trajanju od 150 sati (3 sata dnevno) započet će 02. ožujka 2015. godine.

Pravo na upis imaju djeca  koja su rođena od 01. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.

ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1.  Ispunjen zahtjev za upis - preuzeti u dječjem vrtiću
  2. Domovnica (preslika)
  3. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
  4. Osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika (preslika)
  5. Zdravstvena iskaznica djetetea
  6. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenim sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić (original) - ne starija od mjesec dana
  7. Knjižica cjepljenja (preslika)
  8. Ukoliko djete ima neke posebne potrebe (npr. alergije, febrilne kolvulzije, kronična oboljenja. govorne teškoće, senzorna oštećenja, teškoće motornog ili psihičkog razvoja i sl.) - potvrde liječnika ili specijalista.

Dokazi od točke 2. do točke 7. obavezno se prilažu zahtjevu za upis.

Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge, neće biti uzeti u razmatranje.

RAVNATELJICA:
Romana Žižek
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Goran Lovrec

Javni pozvi za uključivanje djece u program predškole (original - pdf)